ሁሉ አማረህ … ሁሉ አማረሽ

ሁሉ አማረህ ገበያ ወጥቶ ይህችን ቃኝቶ ያችን ተመኝቶ እሷን ወዶ ከሷ ተላምዶ ለዚህች ነዶ ለዚያች አብዶ ከየትኛዋም ሳይሆን ከሁለት ያጣ ጎመን *** ሁሉ አማረሽ ገበያ ወጥታ ይህንን ቃኝታ ያንን ተመኝታ እሱን ወዳ ከሱ ተላምዳ ለዚህ ነዳ ለዚያ አብዳ ከየትኛውም ሳትሆን ከሁለት ያጣች ጎመን *** Here is a wacky Amharic song, and not to mention the wacky dancers :D

Her bruised soul cries

Thinks she is happy, But her life is slippery. Thinks she is free; In denial of her misery, She “escapes” from worry: Drinks, parties, smokes, Hallucinates, flirts, Sleeps with random sirs, Acts like hungry cougars, And daydreams, Wanting to be a nun. Thinks she’s having fun: Living off milk and cereal, And anticipating a future so abysmal. She widely opens her door, Only for a fleeting pleasure. Never serious, always…

Speak Up!

Speak up! Can you? Can you stop sucking it all up? Can you break your silence? Can you throw away the shackles of your submissiveness or your readiness to conform to the will of others? Can you be mad at least for a second? Can you say what’s on your mind? Why pretend you are happy when in fact you are disturbingly sad? Can you display your rage? Can you…